Geguritan JANJI SEPI dimuat Majalah DAMARJATI no. 62 Bln. April 2008

JANJI SEPI

dawane rel sepur liwat tengah alas sawah apadene kutha

prasasat isih dawa janjimu

kang nggawa daya sumringah ing sajroning laku

nlusup ing balung sungsum

angin melu nggoleki playune rasa kang sliramu gawa

netramu yen lagi nyawang jagad

agawe donya njomplang kadya katrajang gara-gara

ora kuwat nyangga bumi

ora kuwat ngreksa budi

angin isih nggoleki aburing kupu

mangsa rendheng udane nggrejih

nanging kali durung akeh banyune

rasa aneh kaya kang wis nate daksasakke

ngebaki guwa pertapan asri

kekidungan dhewe tan kena dipenggak

kadya lali purwa duksina

angin njajah desa milang kori marsudi janjimu wingi

Stasiun Tugu (Ngayogyakarta), 3 Maret 2001

Damarjati No. 62 Thn. 2008

Tentang budhisetyawan

Seorang yang suka musik dan sastra.
Pos ini dipublikasikan di Puisi Karya Sendiri (Geguritan). Tandai permalink.

21 Balasan ke Geguritan JANJI SEPI dimuat Majalah DAMARJATI no. 62 Bln. April 2008

 1. kanthong_bolong berkata:

  Wah lha iki malah ngajak dolan nang Yukja.
  Nuwun sewu dadi kepengin ngerti. Saklaminipun kirang langkung 7 tahun (2008 – 2001) geguritan ingnginggil angrem wonten angen-angen, file pribadi, menapa wonten Damarjati ?

 2. Anne berkata:

  nyuwun sewu,nyuwun tulung ajari damel geguritan

 3. eThnO_Inc berkata:

  Ya alLah ..
  GokiiL sOb ..
  🙂

 4. indah berkata:

  jambret geguritane gak enak gak nyambung alias telmi
  koyok tevelevek

  • budhisetyawan berkata:

   nyuwun samudra pangaksami ingkang langkung ageng, menawi geguritan kula dereng saged damel rena penggalih panjenengan.

   mugi ing wekdal ingkang badhe lumampah, kula saged nyerat kanthi luwih sae lan endah.

   matur nuwun.

 5. ree_cha berkata:

  geguritane koyok embel
  89 uenake poooooooooool

 6. budhisetyawan berkata:

  matur nuwun dhumateng para sadherek ingkang sampun paring atur pamrayoga. nyuwun samodra pangaksama ingkang langkung ageng mbokmenawi geguritan ingkang kula serat taksih dereng sae. inggih amargi kula piyambak taksih sinau nyerat. Salam taklim.

 7. alvira berkata:

  nyuwunsewu ..
  ak mao tanyak artinya puisi ini apa iya ?
  kuqt keliyatannya bagus .
  soalnya mao ak pakek buad
  ujian praktek .

  tolong di beri ttau .
  terima kasih 🙂

  • budhisetyawan berkata:

   silakan dicopy geguritan sya. cantumkan nama saya sebagai pengarang. kemudian tanyakan kepada teman yang tahu bahasa jawa di dekat anda.

   saya belum sempat menerjemahkan geguritan saya ke dalam bahasa indonesia.

   salam.

 8. jaka berkata:

  keeeerrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 9. Yanto berkata:

  Kepanjangan..

 10. andry berkata:

  kedawan ra ngerti artine

  • budhisetyawan berkata:

   sumangga dipunbantu kanthi asring maos wewacan basa jawi. mbokmenawi mangke badhe gampil anggenipun ngonceki geguritan wonten inggil punika. matur nuwun sanget.

 11. anton bagaskara berkata:

  Sae estu mas… salam tepang…. pidalem wonten pundi? Kok Tugu?? Kula saking Jogja lho…

 12. budhisetyawan berkata:

  matur nuwun sakderengipun. kula aslinipun Purworejo, rumiyin nate ngenger ing Yogya nalika ngansu kawruh ing mBulaksumur. mekaten. inggih kula remen mlampah2 ing Yogya, rumiyin pados kaset lawas ing pasar mBeringharjo. mekaten.

  sakpunika kula ngupaya upa wonten Jakarta. gubug kula ing Bekasi. nalika kula wonten dhines ing Yogya, lajeng kemutan jaman nalika semana ing Yogya. lajeng kula nyerat geguritan punika ing stasiun Tugu. mekaten mas.

  panjenengan Yogyanipun pundi mas Anton?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s