Geguritan Budhi Setyawan di Buletin Kanal edisi III Februari 2016

Cover Buletin Kanal III Februari 2016Ada 3 geguritan (puisi dalam bahasa Jawa) saya yang termuat di rubrik Geguritan halaman 37 Buletin Kanal edisi III/ Februari 2016. Kanal adalah buletin sastra dan budaya yang diterbitkan oleh Komunitas Sastra Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Buletin tersebut selain memuat tulisan berbahasa Indonesia seperti puisi, cerpen, laporan kegiatan kegiatan, esai dan kritik sastra budaya, juga memuat tulisan berbahasa Jawa yaitu bentuk puisi yang disebut geguritan.

Geguritan saya yang dimuat masing-masing berjudul Wasiat Kanjeng Sunan Gunungjati, Aji Ciptatama, dan Nyawiji Cipta.

Ini adalah pemuatan geguritan saya setelah cukup lama tidak berkirim ke media massa berbahasa Jawa. Sebelum di Buletin Kanal ini, ada beberapa geguritan saya paling baru dimuat di Majalah Mingguan Keluarga Bahasa Jawa (Minggon Kulawarga Basa Jawa) JAYABAYA edisi 8 Minggu III bulan Oktober 2013, yang terbit di Surabaya, Jawa Timur. Setelah itu ada pemuatan geguritan saya di buku kumpulan geguritan Timur Gumregah: Para Mudha Remen Cerkak lan Geguritan. Buku ini diterbitkan bersamaan dengan acara Festival Sastra Solo 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Februari 2014. Buku ini juga untuk menandai ulang tahun ke 7 Buletin Sastra Pawon, Surakarta, Jawa Tengah.

Untuk kirim puisi, cerpen, laporan kegiatan kegiatan, esai dan kritik sastra budaya bisa ke alamat email: buletin.kanal@gmail.com. Sertakan scan identitas, foto dan info alamat lengkap serta nomor telepon yang mudah dihubungi.

Geguritan yang saya cantumkan di sini berjudul Wasiat Kanjeng Sunan Gunungjati.
WASIAT KANJENG SUNAN GUNUNGJATI

pating sliwer nasib urip kesrakat
tansah ing pinggir dalan jaman
datan kuwat ngreksa budi
ing ombyaking jaman
swaraning sesambat ngebaki langit
lelagon kacintrakan nlusup ing angin
senajan mangkono, ora akeh lan maneka warna kang sinedya
sakdrema nyambung lakuning dina

ing jaman akhir
akeh kang wis ora mikir nasibe sapadha-padha
kang dioyak amung butuhe dhewe
tetep wae mangan enak senajan ana sawijining tangga teparo
kang keluwen lan nandang sungkawa

pitakonan gedhe ngadeg njenggeleg
ing sakjroning dhadha sakabehing jalma manungsa
ewodene amung sethithik kang nyumurupi
titah kang waskitha lan prayitna
banjur nata uripe kanthi golek pepadhang

lamat-lamat
ing sakmburining kori
wewayangan dhuwur angrasuk busana seta
kanthi alus lan alon
atur sabda uninga:
”ingsun titip tajug* lan fakir miskin”

Cirebon, 6 Maret 2008

*tajug: panggonan kanggo ngibadah, langgar, musholla

 

Geguritan Buset Buletin Kanal edisi III 2016

Tentang budhisetyawan

Seorang yang suka musik dan sastra.
Pos ini dipublikasikan di Puisi Karya Sendiri (Geguritan). Tandai permalink.

Satu Balasan ke Geguritan Budhi Setyawan di Buletin Kanal edisi III Februari 2016

  1. harry berkata:

    mantab mas….dherek ngangsu kawruh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s