Arsip Kategori: Puisi Karya Sendiri (Geguritan)

Geguritan Budhi Setyawan di Buletin Kanal edisi III Februari 2016

Ada 3 geguritan (puisi dalam bahasa Jawa) saya yang termuat di rubrik Geguritan halaman 37 Buletin Kanal edisi III/ Februari 2016. Kanal adalah buletin sastra dan budaya yang diterbitkan oleh Komunitas Sastra Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Buletin tersebut selain … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Puisi Karya Sendiri (Geguritan) | 1 Komentar

Geguritan Budhi Setyawan di Antologi Timur Gumregah

Buletin Sastra Pawon di Solo menerbitkan buku antologi geguritan (puisi dalam bahasa Jawa) dan cerkak (cerita cekak = cerita pendek dalam bahasa Jawa) berjudul Timur Gumregah: Para Mudha Remen Cerkak lan Geguritan. Buku ini diterbitkan bersamaan dengan acara Festival Sastra … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Puisi Karya Sendiri (Geguritan) | Meninggalkan komentar

2 Geguritan Budhi Setyawan di Majalah JAYABAYA No. 8 Minggu III Oktober 2013

Ada 2 buah geguritan [puisi dalam bahasa Jawa] saya yang termuat di Majalah Mingguan Keluarga Bahasa Jawa (Minggon Kulawarga Basa Jawa) JAYABAYA edisi 8 Minggu III bulan Oktober 2013. Majalah JAYABAYA terbit di Surabaya, Jawa Timur.

Dipublikasi di Puisi Karya Sendiri (Geguritan) | 1 Komentar

Geguritanku ing Kalawarti Damarjati No. 71 taun 2008

NALIKA GUNUNG – GUNUNG NEGES gunung-gunung kang padha pating jenggeleg aweh pitakon marang wit-witan ana sawah lan tegalan wit pari, tela, jagung, kacang padha ora bisa jawab amarga padha ora ngerti apa makna pitakone gunung

Dipublikasi di Puisi Karya Sendiri (Geguritan) | 55 Komentar

Geguritanku dimuat di Majalah DAMARJATI nomor 64 tahun 2008

PESAKITAN urip kang abot ngene kleru, ngono luput

Dipublikasi di Puisi Karya Sendiri (Geguritan) | 5 Komentar

Geguritanku kapacak ing Kalawarti Umum Basa Jawa DAMARJATI nomer 68 taun 2008

Sakwise sabageyan geguritanku njedhul ing sawetara edisi, salah sawijining geguritan tulisanku kapacak maneh ing Kalawarti Umum Basa Jawa Damarjati kang terbit ing Jakarta. Geguritanku mau mawa irah-irahan Karo Aku. KARO AKU bebarengan sliramu mecaki dina-dina kebak puspa lan warna

Dipublikasi di Puisi Karya Sendiri (Geguritan) | 14 Komentar

Geguritan JANJI SEPI dimuat Majalah DAMARJATI no. 62 Bln. April 2008

JANJI SEPI dawane rel sepur liwat tengah alas sawah apadene kutha prasasat isih dawa janjimu kang nggawa daya sumringah ing sajroning laku

Dipublikasi di Puisi Karya Sendiri (Geguritan) | 21 Komentar