Arsip Kategori: Puisi Karya Sendiri (Geguritan)

Geguritan Budhi Setyawan di Antologi Timur Gumregah

Buletin Sastra Pawon di Solo menerbitkan buku antologi geguritan (puisi dalam bahasa Jawa) dan cerkak (cerita cekak = cerita pendek dalam bahasa Jawa) berjudul Timur Gumregah: Para Mudha Remen Cerkak lan Geguritan. Buku ini diterbitkan bersamaan dengan acara Festival Sastra … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Puisi Karya Sendiri (Geguritan) | Tinggalkan komentar

2 Geguritan Budhi Setyawan di Majalah JAYABAYA No. 8 Minggu III Oktober 2013

Ada 2 buah geguritan [puisi dalam bahasa Jawa] saya yang termuat di Majalah Mingguan Keluarga Bahasa Jawa (Minggon Kulawarga Basa Jawa) JAYABAYA edisi 8 Minggu III bulan Oktober 2013. Majalah JAYABAYA terbit di Surabaya, Jawa Timur.

Dipublikasi di Puisi Karya Sendiri (Geguritan) | Tinggalkan komentar

Geguritanku ing Kalawarti Damarjati No. 71 taun 2008

NALIKA GUNUNG – GUNUNG NEGES gunung-gunung kang padha pating jenggeleg aweh pitakon marang wit-witan ana sawah lan tegalan wit pari, tela, jagung, kacang padha ora bisa jawab amarga padha ora ngerti apa makna pitakone gunung

Dipublikasi di Puisi Karya Sendiri (Geguritan) | 55 Komentar

Geguritanku dimuat di Majalah DAMARJATI nomor 64 tahun 2008

PESAKITAN urip kang abot ngene kleru, ngono luput

Dipublikasi di Puisi Karya Sendiri (Geguritan) | 5 Komentar

Geguritanku kapacak ing Kalawarti Umum Basa Jawa DAMARJATI nomer 68 taun 2008

Sakwise sabageyan geguritanku njedhul ing sawetara edisi, salah sawijining geguritan tulisanku kapacak maneh ing Kalawarti Umum Basa Jawa Damarjati kang terbit ing Jakarta. Geguritanku mau mawa irah-irahan Karo Aku. KARO AKU bebarengan sliramu mecaki dina-dina kebak puspa lan warna

Dipublikasi di Puisi Karya Sendiri (Geguritan) | 14 Komentar

Geguritan JANJI SEPI dimuat Majalah DAMARJATI no. 62 Bln. April 2008

JANJI SEPI dawane rel sepur liwat tengah alas sawah apadene kutha prasasat isih dawa janjimu kang nggawa daya sumringah ing sajroning laku

Dipublikasi di Puisi Karya Sendiri (Geguritan) | 21 Komentar

Geguritan dimuat di Majalah DAMARJATI edisi 59/2008

ILIR-ILIR   kabeh manungsa kabeh janma kang urip mesthi tekan papan kuwi ora ngerti rama ora ngerti biyung ora ngerti anak-bojo ora ngerti putu ora ngerti embah ora ngerti sedulur ora ngerti awake dhewe kabeh sarwa putih samar kumleyang “pesthi … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Puisi Karya Sendiri (Geguritan) | 38 Komentar

Geguritan karyaku dimuat di majalah PANJEBAR SEMANGAT edisi 4

RON GARING   Wengi sansaya atis nalika aku sesingidan ing sajroning swara gamelan kang digawa dening angin   prasasat tan kendhat anggonku kulak warta adol prungu ananging isih mamring   aku wis pingin cecaketan obormu kang makantar-kantar madhangi jangkah lan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Puisi Karya Sendiri (Geguritan) | 119 Komentar

Geguritan karyaku dimuat di Majalah DAMARJATI edisi 58

SIJI  SURO   wit-witan jumedhul saka ngakasa maneka warna godhong lan woh-wohane kebak aksara kang wis katulis bisa diwaca lan ora bisa diwaca kadhang katon kadhang ora gumantung padhanging netra   banyu segara malih dadi seksi kanthi cahya kang madhangi … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Puisi Karya Sendiri (Geguritan) | 7 Komentar

Geguritan karyaku dimuat di Majalah DAMARJATI edisi 57

SUKMA LELANA GUGAT   angin kang mabur kekiteran ing dhuwur samodra sasat tanpa leren ngobahake banyu iwak gedhe iwak cilik padha gumregah jumedhul sakdhuwure ombak ilang swara mlebu ing akasa   prau-prau lelangen ngoyak playune angen-angen kanthi jala lan jaring … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Puisi Karya Sendiri (Geguritan) | 14 Komentar